ವೇದೋಪನಿಷತುಗಳ ಮಹಾಪಾತ್ರಗಳು: Epic Characters of Vedopanishathugala Mahapatragalu in Kannada (Set of 10 Books)
Look Inside

ವೇದೋಪನಿಷತುಗಳ ಮಹಾಪಾತ್ರಗಳು: Epic Characters of Vedopanishathugala Mahapatragalu in Kannada (Set of 10 Books)

FREE Delivery
$52
Quantity
Usually ships in 15 days
Item Code: NZJ743
Author: K. S. Kowshik
Publisher: Bharatha Samskruthi Prakashana, Bangalore
Language: Kannada
Edition: 2011
Pages: 480 (40 B/W Illustrations)
Cover: Paperback
Other Details: 7.0 inch X 4.5 inch
Weight 460 gm


Sample Pages

Vol-I Bharadwaja
Vol-II Agni
Vol-III Satyakama Jaabaala
Vol-IV Bhrigu
Vol-V Dadheechi-Naabhaaga
Vol-VI Nachiketa
Vol-VII Dattatreya
Vol-VIII Indra
Vol-IX Varuna-Vayu
Vol-X KashyapaAdd a review
Have A Question

For privacy concerns, please view our Privacy Policy

CATEGORIES