ಶಿವಪುರಾಣ: Shiva Purana in Kannada (Set of 9 Volumes)

Description Read Full Description
Part-I Part-II Part-III Part-IV Part-V Part-VI Part-VII Part-VIII ...
Part-I


Part-IIPart-III


Part-IV

Part-V

Part-VI


Part-VIIPart-VIIIPart-IXPart-XPart-XI


Part-XII

Sample Pages


Item Code: NZG108 Cover: Hardcover Publisher: Vandana Book House, Bangalore Language: Kannada Size: 9.0 inch X 5.5 inch Pages: 5403 Other Details: Weight of the Book: 5.5 Kg
Price: $155.00
Shipping Free - 4 to 6 days
Viewed 70000 times since 24th Apr, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ಶಿವಪುರಾಣ: Shiva Purana in Kannada (Set of 9 Volumes) (Regional Languages | Books)

Kannada Vignyana Sahityada Dronacharya (Kannada)
ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉದಯಕಾಲ: Hosagannada Sahityada Udayakala -A History of Modern Kannada Literature (Kannada)
ಆತ್ಮ ಮಂಥನದ ಅಮೃತ ಬಿಂದುಗಳು: A Collection of Kannada Quotations (Kannada)
ಇಗೋ ಕನ್ನಡ -ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಘಂಟು: Igo Kannada -Samajika Nighantu in Kannada (Set of 3 Volumes)
ಕೈಲಾಸಂ ಕನ್ನಡ ನಾಕಾ ಮಂಜರಿ: Kailasam Kannada Nataka Manjari (Kannada)
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ: Kannada vyakarana Darpana in Kannada
ರನ್ನ ವಿರಚಿತ ಸಾಹಸಭೀಮಎಜಯಂ: Sahasabhima Vijayam (Kannada)
Kannadadalli Vaidyasahitya Mattu Vijnana Sahityadallina Savaalugalu Mattu Samasyegalu (Kannada)
ಶ್ರೀದತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ: Shri Datta Mahatme (Kannada)
Panchatantrada Kathegalu Pustaka 2 (Kannada)
Haradasa Appachakavi - A Monograph in Kannada by Addanda C. Cariappa
Lakshmeesha - A Monograph in Medievel Kannada Poet by A. Subbanna Rai
Vijnana Sahitya- An Antology of Selected Articles on Science (Kannada)
ರಾಜರ್ಷಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡಯರ್: A Biography of Krishnaraja Odeyar (Kannada)
Kota Shivarama Karanth (Kannada )
Testimonials
My previous purchasing order has safely arrived. I'm impressed. My trust and confidence in your business still firmly, highly maintained. I've now become your regular customer, and looking forward to ordering some more in the near future.
Chamras, Thailand
Excellent website with vast variety of goods to view and purchase, especially Books and Idols of Hindu Deities are amongst my favourite. Have purchased many items over the years from you with great expectation and pleasure and received them promptly as advertised. A Great admirer of goods on sale on your website, will definately return to purchase further items in future. Thank you Exotic India.
Ani, UK
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA