தாந்திரீக தியான முறைகளும் அற்புத பலன்களும்: Tantric Meditation Methods and Wonderful Benefits (Tamil)

Description Read Full Description
...Item Code: MOB007 Author: Keezhavalavu K. Subramaniyam Cover: PAPERBACK Edition: 2013 Publisher: Sri Auromirra Prasuram Language: Tamil Size: 8.50 X 5.50 inch Pages: 591 Other Details: Weight of the Book: 0.51 Kg
Price: $30.00
Shipping Free
Viewed 566 times since 16th Jul, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to தாந்திரீக தியான... (Regional Languages | Books)

ವನಸಿರಿ ತಂತ್ರ ಸಂತೋಷ ಸೂತ್ರ: Vanasiri Tantra Santosha Sutra (Kannada)
શાબરી મંત્રના તંત્ર પ્રયોગો (મંત્રની સંખ્યા ૩૦૫) - Shabar Mantra Tantra (Gujarati)
શ્રી ચંડીપાઠનાં તંત્ર પ્રયોગો: Shri Chandipath Tantra (Gujarati)
ಗಾಯತ್ರಿ ತಂತ್ರ: Gayatri Tantra (Kannada)
মহানিবর্বান তন্ত্রম: Mahanirvana Tantra (Bengali)
ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ: Sri Tara Pratyangira Yantra, Mantra and Tantra (Kannada)
તંત્ર અને તાંત્રિક ક્રિયાઓ વસ્તુઓ: Tantra and Tantrik Kriyao Vastu (Gujarati)
কামাখ্যাতন্ত্রম: Kamakhya Tantra (Bengali)
ವಾಮಕೇಶ್ವರಿ ತಂತ್ರ: Vamkeshwari Tantra (Kannada)
ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಯಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಪದ್ಧತಿ: Shri Anjaneya Yantra, Mantra, Tantra Paddhati (Kannada)
ಯಕ್ಷಿಣಿ ತಾಂತ್ ಮ್: Yakshini Tantra (Kannada)
ચમત્કારિક તંત્ર વિદ્યા: Chamatkari Tantra Vidya (Gujarati)
বৃহত তন্ত্রসার: Brihat Tantra Sara (Bengali)
ಛುತಡಾಮರ ತರತ್ರಮ್: Bhoota Damara Tantra (Kannada)
ஜால தந்திர ரகசியங்கள்: Secrets of Tantra (Tamil)
Testimonials
Thank you for such wonderful books on the Divine.
Stevie, USA
I have bought several exquisite sculptures from Exotic India, and I have never been disappointed. I am looking forward to adding this unusual cobra to my collection.
Janice, USA
My statues arrived today ….they are beautiful. Time has stopped in my home since I have unwrapped them!! I look forward to continuing our relationship and adding more beauty and divinity to my home.
Joseph, USA
I recently received a book I ordered from you that I could not find anywhere else. Thank you very much for being such a great resource and for your remarkably fast shipping/delivery.
Prof. Adam, USA
Thank you for your expertise in shipping as none of my Buddhas have been damaged and they are beautiful.
Roberta, Australia
Very organized & easy to find a product website! I have bought item here in the past & am very satisfied! Thank you!
Suzanne, USA
This is a very nicely-done website and shopping for my 'Ashtavakra Gita' (a Bangla one, no less) was easy. Thanks!
Shurjendu, USA
Thank you for making these rare & important books available in States, and for your numerous discounts & sales.
John, USA
Thank you for making these books available in the US.
Aditya, USA
Been a customer for years. Love the products. Always !!
Wayne, USA