ಮಹಾಭಾರತ: Mahabharat (Kannada)

Description Read Full Description
**Contents and Sample Pages**   ...

**Contents and Sample Pages**

 
Item Code: NZO213 Author: ಮನು (Manu) Cover: HARDCOVER Edition: 2011 Publisher: Bharati Prakashan Language: Kannada Size: 8.50 X 5.50 inch Pages: 380 Other Details: Weight of the Book: 0.4 Kg
Price: $25.00
Discounted: $18.75
Shipping Free
Viewed 639 times since 14th Jun, 2019
Based on your browsing history
Loading... Please wait

Items Related to ಮಹಾಭಾರತ: Mahabharat (Kannada) (Regional Languages | Books)

ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥ: The Story of Mahabharat (Kannada)
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ: Shri Mahabharata Patra Prapancha
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ: Sampurna Mahabharat (Kannada)
ಭೀಮಸೇನ ವ್ಯಾಸರು: Bheemasena Vyasaru Kandante -A Collection of Discourses on the Characters of Mahabharata (Kannada)
ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾ ಪಾತ್ರಗುಲ: Epic Characters of Mahabharata in Kannada (Set of 10 Books)
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ: Sampurna Mahabharata(Kannada)
ಶ್ರೀಮದಂಧರ ಮಹಭರತಮು: Andhra Mahabharata with Commentary - Set of 15 Volumes (Telugu)
মহাভারত কাহিনী: Mahabharat Kathini (Bengali)
మహాభారతం: Mahabharata (Telugu)
శ్రీమహాభారతము: Mahabharata - Aadi Parva and Sabha Parva (Part-I)
সংক্ষিপ্ত মহাভারত: The Mahabharata in Bengali (Set of Two Volumes)
మహాభారతము లోని కొన్ని ఆదర్శపాత్రలు: Some Exemplary Characters of the Mahabharata (Kannada)
మహాభారతాంతర్గత ధర్శతత్త్వోపాఖ్యానములు - Mahabharata Upakhyanamulu - 212 Dharma Tatvopakhyanamulu (Telugu)
મહાભારત ની કથા: Mahabharata (Gujarati)
శ్రీ మహభారతము: The Mahabharata - Van Parva, Part 2 (Telugu)
Testimonials
Great selection. Thank you.
William, USA
appreciate being able to get this hard to find book from this great company Exotic India.
Mohan, USA
Both Om bracelets are amazing. Thanks again !!!
Fotis, Greece
Thank you for your wonderful website.
Jan, USA
Awesome collection! Certainly will recommend this site to friends and relatives. Appreciate quick delivery.
Sunil, UAE
Thank you so much, I'm honoured and grateful to receive such a beautiful piece of art of Lakshmi. Please congratulate the artist for his incredible artwork. Looking forward to receiving her on Haida Gwaii, Canada. I live on an island, surrounded by water, and feel Lakshmi's present all around me.
Kiki, Canada
Nice package, same as in Picture very clean written and understandable, I just want to say Thank you Exotic India Jai Hind.
Jeewan, USA
I received my order today. When I opened the FedEx packet, I did not expect to find such a perfectly wrapped package. The book has arrived in pristine condition and I am very impressed by your excellent customer service. It was my pleasure doing business with you and I look forward to many more transactions with your company. Again, many thanks for your fantastic customer service! Keep up the good work.
Sherry, Canada
I received the package today... Wonderfully wrapped and packaged (beautiful statue)! Please thank all involved for everything they do! I deeply appreciate everyone's efforts!
Frances, USA
I have always been delighted with your excellent service and variety of items.
James, USA