Jayadeva’s Gita Govindam Ashtapadi (MP3)

FREE Delivery
Only 1 available
$22
Delivery Ships in 1-3 days
Item Code: ICQ053
Specifications:
B KrishnamoortyR Vedavalli Giri Trading (2010)
Dimensions
From the CD :

B Krishnamoorty & R Vedavalli
Music: P S Narayanaswami

Jayadeva’ Gita Govindam Ashtapadi
Sanskrit

1. Pralaya Payodhi Jale-Ragamalika
2. Shrita Kamala Kucha (Jaya Jaya Deva Hare)- Bhairavi
3. Lalita Lavanga (Viharathi Haririha)- Vasanta
4. Chandana Charchita- Pantuvarali
5. Sancharad-adharasudha (Rase Harimiha)- Todi
6. Nibhrutha Nikunja (Sakhi He Keshi)- Kambhoji
7. Mamiyam Chalita (Hata Dharataya)- Bhoopalam
8. Nindati Chandanam (Savirahe)- Kanada
9. Stana Vinihithamapi (Radhika Krishna) Deshakshi
10. Vahati Malayasameere (Thava Virahe)- Ananda Bhairavi
11.Rati Sukha Sare (Theera Samire)- Kedaragowla
12. Pasyathi Dishi Dishi (Naatha Hare)- Sankarabharanam
13. Kathita Samayepi (Yami He)- Ahiri
14. Smara Samarochita( Kapi Madhuripuna)- Saranga
15. Samuditha Madhane (Ramathe Yamuna)- Saveri
16. Anila Tharala (Ya Ramitha Vanamali)- Punnagavarali
17. Rajani Janita (Yahi Madhava)-Arabhi
18. Harirapi Sarathi (Madhave)- Yadukula Kambhoji
19. Vadasi Yadi (Priye Charusheele)-Mukhari
20. Virachitha Chatu (Mugde Madhumathanam)- Kalyani
21. Manjuthara (Pravisha Radhe)- Ghanta
22. Radha Vadana (Harim Ekarasam)- Madhyamavathi
23. Kisalaya Sayanathale (Kshanamadhuma)- Nadanamakriya
24. Kuru Yadu Nandana (Nija Gaada Sa)- Mangala Kaishiki

Add a review
Have A Question

For privacy concerns, please view our Privacy Policy