Please Wait...

Prayers To Sakthi (Audio CD)

Prayers To Sakthi (Audio CD)
$22.00
Item Code: ICQ051
Specifications:
Giri Trading (2010)
From the CD:

1. Saptha Shloki Durga
2. Saptasati Parayana Sankalpa
3. Sapodhara Mantra
4. Utkeelana Mantra
5. Devi Kavacham
6. Argala Stotram
7. Keelakam
8. Vedoktam- Ratri Suktam
9. Tantroktam- Ratri Suktam
10. Sri Devi Atharvasirsham
11. Namo Devi
12. Mahishasuramardhini Stotram
13. Abadhudharaka Stotram
14. Raja Rajeswari Ashtakam
15. Jaya Jaya Sakthi (Arathi)

Add a review

Your email address will not be published *

For privacy concerns, please view our Privacy Policy

Post a Query

For privacy concerns, please view our Privacy Policy