Sri Devi Mahatmyam- Vol- 1 (Audio CD)

$25
Item Code: ICR009
Specifications:
S Prakash Kaushik Giri Trading (2010)
Dimensions
From the CD:

1. Durga Saptasloki
2. Saptashati Parayana Sankalpaha
3. Shapoddhara Mantraha
4. Utkeelana Mantraha
5. Devi Kavacham
6. Argala Stotram
7. Keelakam
8. Vedokta Ratri Sooktam
9. Tantrokta Ratri Sooktam
10. Devi-Atharva Sheersham
11. Navarna Mantraha
12. Saptashati Nyasaha
13. Madhukaitapa Vadhaha

Add a review
Have A Question

For privacy concerns, please view our Privacy Policy