Sri Devi Mahatmyam (MP3)

$22
Item Code: IZZ896
Specifications:
S Prakash KaushikGiri Trading Agency Pvt. Ltd. (2013)20 Hours Approx
Dimensions
From The Audio CD
Catlogue No: MP3D 002
Language: Sanskrit
Format: MP3

About The MP3

Contents

1Durga Saptasloki2:44
2Saptashati Parayana Sankalpaha12:57
3Shapoddhara Mantraha1:16
4Utkeelana Mantraha3:15
5Devi Kavacham10:58
6Argala Stotram4:41
7Keelakam3:03
8Vedokta Ratri Sooktam1:43
9Tantrokta Ratri Sooktam2:46
10Devi Atharva Sheersham7:59
11Navarna Mantraha5:29
12Saptashati Nyasaha3:59
13Pratamodhyayaha3:01
14Dviteeyodhyayaha12:35
15Triteeyodhyayaha7:30
16Chaturthodhyayaha9:13
17Panchamodhyayaha6:50
18Shashtodhyayaha4:25
19Saptamodhyayaha5:07
20Ashtamodhyayaha11:04
21Nishumbha Vadham7:13
22Shumbha Vadham5:28
23Narayani Stuti9:45
24Devi Charita Mahatmyam7:37
25Vara Pradhanam4:04
26Uttara-Nyasaha7:45
27Tantroktam Devi Sooktam5:02
28Pradhanika Rahasyam5:28
29Vaikrutika Rahasyam6:44
30Moorti Rahasyam4:36
31Kshama Prarthana1:23
32Durga Sooktam1:56
Add a review
Have A Question

For privacy concerns, please view our Privacy Policy